Α’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

4ος ΟΜΙΛΟΣ